آیا در کتب عهد عتیق درباره بهشت وجهنم، کلام خداوند وعده ای داده است؟

در طول تاریخ، الهیات کتاب مقدس و مکاشفه خدا بصورت تدریجی بوده است و خدا مکاشفه خود را بطور تدریجی تا به کتاب مکاشفه به اوج خود می رساند. مثلاً در پنج کتاب اول کتاب مقدس، یعنی کتابهای تورات اشاره ای به بهشت یا جهنم بصورت واضحی نشده است. اما بتدریج در کتابهای دیگر، آرام - آرام خدا این مکاشفه را باز می کند و در کتابهای اشعیاء و زکریا و دانیال شاهد اوج این مکاشفه در عهد عتیق هستیم. بلی در عهد عتیق نیز به بهشت و جهنم اشاره شده است. در ضمن ما مسیحیان معتقدیم که ما در آسمان و زمین جدیدی زندگی خواهیم کرد و خدا زمین تازه ای را خواهد آفرید، تا در آن زیست کنیم. در کتاب مکاشفه 21: 1 می نویسد: خدا آسمان و زمین جدیدی برای مقدسین خواهد آفرید. در حقیقت باغ عدن که به علت گناه آدم و حوا از بین رفت دوباره احیاء خواهد شد. به این خاطر نیز در عهد عتیق بارها نوشته شده که پارسایان وارث زمین خواهند شد.

Jul/19/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 785 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر