آیا پطرس و پولس رسول اختلاف نظر داشتند؟

  پطرس رسول و پولس رسول با هم هیچ اختلافی نداشتند بلکه تنها در یک موقعیت می خوانیم که پطرس با غیریهودیان غذا می خورد و وقتی یهودیان را دید طوری وانمود کرد که با غیریهودیان غذا نمی خورد و این عمل او در نظر پولس رسول شایسته نبود و او را توبیخ کرد و او نیز پذیرفت. در هیچ جای دیگر کتاب مقدس اشاره ای به اختلاف بین پطرس و پولس نشده. حتی در یک جا پطرس رسول به پولس اشاره می کند که رسالات او کلام خدا هستند و او را تائید می کند.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 734 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر