نویسنده کتاب تورات چه کسی است؟

در کتاب تورات نویسنده این کتاب موسی معرفی شده است و اسناد تاریخی باقی مانده از قوم یهود و نیز زمان مسیح اشاره به این دارند که موسی نویسنده این کتابها بوده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر