سؤالاتی در مورد ازدواج مسیحی: 1- هنگام عقد صیغه خاصی خوانده می شود ؟ 2-اجازه ولی تا چه حدی شرط است ؟عقد ازدواج منوط به اجازه ولی دختر است یا خیر ؟؟اگر شرایطی دارد لطفا ذکر کنید . 3-آیا وکیل می تواند از طرف زن یا شوهر عقد را بپذیرد ؟ 4-پدر -جد پدری --برادران ومادر می تواند دختر یا پسر خود را همسر دهد ؟؟ 5-موانع ازدواج چیست ؟یا با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد ؟ازدواج با آنها حرام است ؟ 6-اگر مادر به کسی غیر از فرزند خود شیر دهد در اسلام خواهر وبرادر رضاعی (شیری )نامیده شده وازدواج با او حرام است --در مسیحیت چنین است ؟؟ 7-تعدد همسر برای مردان جایز است ؟؟مرد می تواند چند همسر دایمی داشته باشد ؟ 8- با زنان یا مردان غیر مسیحی می توان ازدواج کرد ؟؟مثلا ازدواج مرد یا زن مسیحی با مرد یا زن مسلمان چگونه است ؟ 9- جدایی وطلاق در چه صورتی انجام می گیرد ؟؟ از محبت شما سپاسگزارم--اگر توضیحات یا مقالات ومتونی در دسترس دارید که اطلاعاتم را در این زمینه افزایش دهد لطفا ارسال کنید .

یک زوج مسیحی به هنگام مراسم ازدواج در کلیسا ، قولهائی به یکدیگر می‌دهند. خدا و جمع ایمانداران نیز شاهد بر این قولها می‌باشند. این تعهدات ضمن عقد ، برگرفته شده از کتاب روت در عهد عتیق است. ازدواج مسیحی تعهدی است دائمی و مادام العمر. مسیحیان برای خود ، دو تعهد جاودان قائل اند. تعهد اول ؛ پیروی و شاگردی کامل عیسی خداوند و تعهد دوم ؛ وفاداری کامل به همسر. تنها فرق این دو تعهد در این است که در ازدواج تنها مرگ زوجین را از هم جدا می کند .

 کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا از طلاق نفرت دارد.   ملاکی  2 : 16

در شریعت موسی گفته شده بود که مرد برای طلاق دادن همسرش ، باید دلیلی مشخص داشته باشد. یعنی چیزی ناشایست در زنش بیابد. درصورت طلاق ، طلاق نامه‌ای به زنش بدهد. تثنیه24 : 1 

 تعالیم عیسی درعهد جدید بر تداوم ازدواج است. " پس‌ آنچه‌ را خدا پیوست‌ انسان‌ جدا نسازد. "  انجیل متی  19 : 6

 عیسی فرمود که خدا هرگز با طلاق موافق نیست. اما در شریعت موسی به جهت سنگدلی یهودیان ، به این امر اجازت داد.   انجیل متی 19 : 8
عیسی همچنین فرمود: هر که‌ زن‌ خود را به غیرعلت‌ زنا طلاق‌ دهد و دیگری‌ را نکاح‌ کند ، زانی‌ ست‌ و هر که‌ زن‌ مطلقه‌ای‌ را نکاح‌ کند، زنا کند.   انجیل متی 19 : 9

عده‌ای از مسیحیان ، بعضی شرایط خاص را با زنا مساوی می‌دانند. بطور مثال اگر مردی بدون طی مراحل قانونی طلاق ، همسر خود را ترک کند. یا  مرد و یا زن ، رفتاری بی عفتانه داشته باشد و با نگاه ، کلام  و رفتار هرزگی نماید ، می‌توان گفت که این شرایط مساوی با زنا است.

برخی مسیحیان نیز معتقدند ، هنگامی که همسر بی ایمان یک مسیحی به هر دلیلی می‌خواهد از وی طلاق بگیرد، باید اجازه داد تا آن شخص بی ایمان طلاق بگیرد.    رساله اول قرنتیان  7 : 15

تمامی مسیحیان اتفاق نظر دارند که پایان دادن به یک رابطه زناشویی ، کاری است نادرست.

در ایمان مسیحی ، پدیده چند همسری وجود ندارد. نخستین بار چند همسری در کتاب پیدایش باب 4 آیه 19  اتفاق می افتد. این پدیده ، نتیجه سلطه گناه برجهان پس از خروج آدم و حوا از باغ عدن است. نزد خداوند ازدواج به معنی " یک تن " شدن زن و مرد است. اضافه شدن شخص سوم به این رابطه ، هرگز درالگوی نخستین خدا دیده ‌نشده است.

اجبار به ازدواج در ایمان مسیحی هیچ جائی ندارد. هیچکس نمی تواند پسر و یا دختری را به اجبار وادار به ازدواج نماید. همه آزاد آفریده شده اند و کسی بر کسی برتری ندارد. نزد خداوند رابطه عاشقانه در ازدواج و زندگی زناشوئی پس از آن مورد اهمیت و احترام می باشد. تا جائی که اشعار عاشقانه ای که همسران در وصف هم سروده اند را در کتاب غزل عزلها ذکر شده است.

در ایمان مسیحی ازدواج با اقوام دیگر منع نشده است. از آن جا که ایمان مسیحی یک آیین نژادی نبوده وهر کس از مذهب ، نژاد و یا ملتی می تواند در ایمان به مسیح  پذیرفته شود. اما تنها علت ممنوعیت ازدواج با غیر مسیحیان ، حفظ مصونیت اعتقادی مسیحیان می باشد. آنچه مورد تأکید خداوند بوده ، تاثیر منفی این قبیل ازدواجها بر زندگی مسیحی مسیحیان است.

زیرا که تو چه دانی ای زن که شوهرت را نجات خواهی داد؟ یا چه دانی ای مرد که زن خود را نجات خواهی داد؟        رساله اول قرنتیان   7 : 16

پاسخ از: کشیش محمد مدبر

Jul/05/2016 ازدواج مسیحی Vrezh Babakhani 2222 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر رضااکبری

    از اینکه با سعه صدر ومستند پاسخگوی سئوالتم هستید سپاسگزارم


ارسال نظر