من مقاله شما را در مورد همجنس بازی مطالعه کردم . اما سؤالی که پیش می اید این است که در دنیای امروز وقتی کسی متولد می شود و هورمون های آن شخص طوری تغییر یافته که تمایلی به جنس مخالف خود ندارد .، وحتی در دنیای پزشکی هم ثابت شده است که این یک موضوع ژنتیکی هست و به شخص مرتبط نمی شود که حق انتخابی داشته باشد که طرف جنس موافق برود و یا جنس مخالف، اگر این افراد مسیحی باشند چرا گناه کار هستند ؟

در باره ژنتیک بودن مسئله همجنس بازی باید گفت که این مسئله به هیچ عنوان ثابت نشده و در میان دانشمندان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.

آنچه از کتاب مقدس در باره این پدیده می توان برداشت کرد، این است که خدا با این امر شدیدا" مخالف است و امری گناه آلود می داند و آن را ثمره عصیان انسان نسبت به خدا و عدم رابطه سالم با خدا از زمان آدم و حوا می داند، چنانکه نتیجه آن را در نابودی سدوم و عموره و دیگر اقوام بت پرست ساکن در کنعان که به این عمل دست می زدند، به وضوح مشاهده می کنیم. (رومیان 1: 26-27)

مسیحیان خوانده شده اند که از گناه منزجر باشند ولی گناهکار را محبت کنند تا به حدی که گناهکار به گناه خویش پی ببرد و از آن شرمنده شده و پشیمان شود و توبه کرده و با تسلیم شدن به عیسی مسیح خداوند، تولد دوباره و تغییر زندگی را تجربه کنند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/19/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 234 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر