عیسی مسیح مردم را شفا می داد ؟ او که نیازی به این کار نداشت؟

باید توجه داشته باشید که عیسی مسیح، به خاطر دلسوزی و محبتش و نیز نیاز مبرم مردم به شفا، آنها را شفا می داد و نه نیاز خودش. بارها در کلام خدا نوشته شده که عیسی مسیح دلش به حال مردم سوخت، و یا در جایی دیگر می فرماید: دلش در اندرونش به حرکت در آمد!!! و به این خاطر مردم را شفا داد. مسلماً شفا امری است که هنوز هم مردم به آن نیاز دارند و عیسی مسیح زنده است و هم اکنون نیز این خدمت خود را با قوت ادامه می دهد.

Oct/18/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 286 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر