عیسی مسیح مردم را شفا می داد ؟ او که نیازی به این کار نداشت؟ با تشکر

باید توجه داشته باشید که عیسی مسیح به خاطر دلسوزی و محبتش و نیز نیاز مبرم مردم به شفا، آنها را شفا می داد و نه نیاز خودش. بارها در کلام خدا نوشته شده که عیسی مسیح دلش به حال مردم سوخت و یا در جایی دیگر می فرماید: دلش در اندرونش به حرکت در آمد!!! و به این خاطر مردم را شفا داد. مسلما" شفا امری است که هنوز هم مردم به آن نیاز دارند و عیسی مسیح زنده است و هم اکنون نیز این خدمت خود را با قوت ادامه می دهد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/18/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر