ایا حضرت یحیی همان الیاس است؟انجیل متی می گوید او همانالیاس است(متی باب 11 جمله 6)ولی انجیل یوحنا می گوید اوالیاس نیست.ایا این تعارض نیست؟

دوست بسیار گرامی سلام، از سوال شما کمال تشکر را داریم. حضرت یحیی همان ماموریت الیاس را داشت و با روح الیاس آمده بود ولی خود الیاس نبود. به این علت عیسی مسیح او را انجام دهنده همان ماموریت الیاس می داند ولی وقتی مردم می پرسند آیا او خود الیاس است پاسخ می دهد خیر. در حقیقت او با روح و ماموریت الیاس آمده بود ولی خود الیاس نبود. با تشکر فراوان، کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 545 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر