آیا اطفال کوچک گناهکارند یا خیر؟

اطفال کوچک مطابق کلام خدا در امثال 22: 15 و بسیاری آیات دیگر گناه را از اجدادمان آدم و حوا به ارث برده اند، اما گناهکار محسوب نمی شوند، چون خدا، خدای عادل می باشد و تا زمانیکه شخص نمی تواند خوب و بد را تشخیص دهد و انتخاب کند، گناهکار به حساب نمی آید و عیسی مسیح علناً فرمود: " بگذارید کودکان نزد من آیند؛ ایشان را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا از آن چنین کسان است. آمین، به شما می گویم، هر که پادشاهی خدا را همچون کودکی نپذیرد، هرگز بدان راه نخواهد یافت." (انجیل لوقا 18: 16 و 17) و در انجیل مرقس 9: 36 و 37 نوشته شده که عیسی مسیح: " سپس کودکی را برگرفته، در میان ایشان قرار داد و در آغوشش کشیده، به آنها گفت: " هر که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است؛ و هر که مرا بپذیرد، نه مرا، بلکه فرستنده مرا پذیرفته است."

 

Feb/22/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 256 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر