اگر در یک شرایط استثنایی کسی بخواهد غسل تعمید بگیرد اما برای غسل دادن دسترسی به کشیش نداشته باشیم. باید چکار کنیم ؟ به فرض مثال شخصی درحال مرگ است اما می خواهد توبه کند و غسل تمعید بگیرد اما دسترسی به کشیش و یا جانشین آن ندارد. در این سناریو باید چه کار کرد ؟ آیا دوستان او که یک شخص عادی مسیحی هستند می توانند او را غسل بدهند ؟ و حالا اگر دوستان او مسیحی هم نبودند باید چه کار کنند؟

ما در باره موارد استثنایی صحبت نمی کنیم. مسلما" در مواردی که واقعا" احساس ضرورت دیده می شود می توان شخصی را که حتی کشیش نیست مأموریت داد که مراسم تعمید را انجام دهد، اما به هر حال شخصی که مسیحی نیست نمی تواند یک ایماندار به مسیح را تعمید دهد. در وضعیت بسیار استثنایی که مانند دزد روی صلیب به همراه عیسی مسیح بود و ایمان آورد، شخص می تواند بدون تعمید به حضور خدا برود و مهم ایمان او به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و کسی که برای گناهانش قربانی شده و روز سوم برخاسته و اعتراف به اینکه او خداوند است می باشد. مسلما" در صورتی که امکان تعمید باشد، مسیحیان تمام تلاش خود را می کنند که شخص را تعمید دهند.

موفق باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/25/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 342 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام مرسی از پاسخ شما امید وارم همیشه سلامت باشید با تشکر


ارسال نظر