سلام عیسی مسیح چه چیزی به انسانها یاد داد و یا اینکه ما از عیسی مسیح چه درسهایی باید یاد بگیریم؟

دوست بسیار عزیزم سلام،

برای آشنایی با پیام و زندگی و معجزات و ادعاها و مرگ و قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان شما را تشویق می کنم که یک انجیل تهیه کنید و مطالعه کنید تا بینشی جامع از این مطلب دریافت کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/12/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 175 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر