آیا کتاب مقدس مخالف هم جنس بازی و همجنس گرایی می باشد؟

در کلام خدا همجنس بازی و همجنس گرایی هر دو اختلالات رفتاری می باشند و گناه نامیده شده اند و نیازی نیست که همجنس بازان و همجنس گرایان بی خدا یا بی دین باشند چون عیسی مسیح برای پاک کردن آنها و تغییر زندگی و عادتهای زشت آنها به این جهان آمد و برای آنها جان خود را فدا کرد و قربانی شد تا هر گاه آنها توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند و اجازه دهند عیسی مسیح سلطان قلب و زندگیشان شود، از اسارتهای فکری و روانی و فیزیکی خود آزاد شوند.

کتاب مقدس هیچ رابطه جنسی خارج از ازدواج طبیعی بین زن و شوهر را نمی پذیرد و این کاملا در کتاب مقدس روشن است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

 

Feb/26/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 592 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر