آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا، جزئی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

آیا خدا امروزه هم می تواند به مردم رویا بدهد؟ بله، آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ احتمالاً. آیا ما باید انتظار داشته باشیم رویا یک چیز روزمره برای ما باشد؟ نه. چنانکه در کتاب مقدس می گوید، خدا با مردم در خیلی از موارد بصورت رویا صحبت می کرد. نمونه های آن یوسف پسر یعقوب، یوسف شوهر مریم، سلیمان، اشعیا، حزقیال، دانیال، پطرس، و پولس بودند. یوئیل نبی بارش روح خدا را با رویاها پیشگویی کرد و این بوسیله پطرس در اعمال رسولان باب 2 تأیید شد. مهم است که بدانیم فرق بین خواب و رویا در این است که رویا در بیداری و خواب دیدن در حین خواب، انجام می گیرد. بنظر می آید که خدا در خیلی از جاهای دنیا، بطور وسیعتری از خواب و رویا استفاده می کند. در جاهایی که پیغام انجیل نادر است و یا در دسترس نیست و یا کتاب مقدس در اختیار مردم نمی باشد، خدا پیغامش را مستقیماً از طریق خواب و رویا به مردم می رساند. این کاملاً با نمونه های کتاب مقدسی مطابقت دارد که خدا در دوران اولیه مسیحیت، مرتباً از رویا برای آشکار کردن حقیقتش به مردم استفاده می کرد. اگر خدا اشتیاق داشته باشد پیغامش را با کسی در میان بگذارد، از هر وسیله ای که لازم بداند – مثل مبشر، فرشته، رویا، و یا خواب می تواند استفاده کند. البته، خدا قادر است در جاهایی هم که انجیل در دسترس است به مردم رویا بدهد. برای خدا محدودیتی در کارهایش نیست. در عین حال، ما باید مواظب رویاها و تفسیر آنها باشیم. ما باید در نظر داشته باشیم که کتاب مقدس تمام شده است، و به ما هر چه لازم داریم بدانیم می گوید. حقیقت کلیدی، این است که اگر خدا رویایی بدهد، آن رویا با کلامی که قبلاً آنرا به ما آشکار کرده، یعنی با کتاب مقدس در هماهنگی و توافق است. رویا هیچوقت نباید اقتدار مساوی و یا بالاتر از کلام خدا داشته باشد. کلام خدا اقتدار نهایی برای ایمان مسیحی و عمل کردن به آن است. اگر فکر می کنید رویایی دارید که خدا آنرا به شما داده، با دعا کلام خدا را بگردید و مطمئن شوید که آن رویا در هماهنگی با کلام خداست. بعد با دعا از خدا بخواهید به شما نشان دهد که در رابطه با آن رویا چه باید بکنید (یعقوب 1: 15). خدا رویایی نمی دهد که معنی آنرا آشکار نکند، بلکه مطمئن می شود که آن شخص آن رویا را درک کرده است (دانیال 8: 15-17)

 منبع: www.gotquestions.org

 

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 459 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر