مسیحیان ایمان دارند به : یک خدا ، پدر قادر مطلق ، خالق آسمان و زمین و همۀ چیزهای دیدنی ‏و نادیدنی یعنی چه؟

کلام زندۀ خدا در این رابطه چنین می‌گوید ‏« و یک خدا و پدر همه که فوق همه، از طریق همه و در همه است.» افسسیان 6:4 (ترجمۀ ‏هزاره نو)‏ ‏«اما ما را تنها یک خداست ؛ یعنی خدای پدر که همه چیز از اوست و ما برای او زندگی می کنیم و تنها یک خداوند است یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به ‏واسطهً او زندگی می کنیم.» اول قرنتیان 6:8 ‏ داوود پادشاه نیز در مزمور 10:86 می گوید:« زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می ‏کنی . تو تنها خدا هستی.» همچنین در مزمور 3:145 :«خداوند عظیم است و بی نهایت ممدوح ‏و عظمت او را تفتیش نتوان کرد.»‏ ‏«خداوند، خدا می گوید : منم (الف) و منم (ی)؛ منم آنکه هست و بود و می آید؛ آن قادر مطلق.» ‏مکاشفه 8:1‏ ‏ همچنین در عبرانیان 3:11 می خوانیم : «با ایمان است که در می یابیم کائنات بوسیله کلام خدا ‏شکل گرفت؛ بدان گونه که آنچه دیده می شود از آنچه دیدنی است پدید نیامد.»‏ ‏ در پیدایش 1:1 -3 می خوانیم :« در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود ‏و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.»‏ در نحمیاء 6:9 می خوانیم : «تو به تنهایی یهوه هستی؛ تو فلک و فلک الافلاک و تمامی جنود ‏آنها را و زمین را و هرچه بر آن است و دریاها را و هرچه در آنها است؛ ساخته ای و تو همه ‏اینها را حیات می بخشی و جنود آسمان تو را سجده می کنند.» ‏ ‏ ‏ ‏ در اعمال 24:17 - 26 می خوانیم : « خدایی که جهان وهر آنچه را در آن است آفرید، مالک ‏آسمان و زمین است و در معابد ساختهً دست بشر ساکن نمی شود. دستان بشری نمی تواند خدمتی ‏به او بکند چنانکه گویی به چیزی محتاج باشد زیرا خود بخشندهً حیات و نفس و هر چیز دیگر به ‏جمیع آدمیان است او همه اقوام بشری را از یک انسان پدید آورد تا در سر تا سر زمین ساکن ‏شوند و زمانهای تعیین شده برای ایشان و حدود محل سکونتشان را مقرر فرمود.»‏ کتاب مقدس اظهار می نماید که خدا وجودی لایزال و نامیرا است و با هیچ چیز قابل قیاس نیست ‏و قدرتش در تمامی خلقت او آشکار شده است او از جهان مخلوق خویش دور نیست بلکه در ‏رابطه ای صمیمی با جهانی که خود آن را شکل داده است بسر می‌برد .‏  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 503 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر