چرا بعضی مسلمانان و حتی در برخی از موارد بعضاً مسیحیان می گویند که هرگز در کتاب مقدس اشاره ای به تثلیث نشده؟ مثلاً در انجیل متی مسیح گفت: " بروید و تمامی امت ها را شاگرد سازید و به نام پدر پسر روح القدس غسل تعمید دهید."؟ متی 29:18

اینکه در کتاب مقدس به کلمه تثلیث اشاره نشده، دلیلی قانع کننده نیست که خودِ تعلیم تثلیث در کلام خدا نباشد. بله شما حق دارید حتی ما مسیحیان و خود بنده نیز می گویم که کلمه تثلیث در کتاب مقدس نیامده. اما از مسلمانان این سؤال را دارم که چطور شما از کلمه تثلیث ایراد می گیرید در حالی که این تعلیم و آموزه در کتاب مقدس به وفور یافت می شود و خود شما مسلمانان از کلمه و آموزه توحید استفاده می کنید که به هیچ عنوان در قرآنتان نیامده؟؟؟!!! جهت اطلاع شما، کلمه توحید، حتی یک بار نیز در قرآن نیامده.

Jun/25/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر