آیا بهشت و جهنم مسیحیان با بهشت و جهنم ادیان دیگر متفاوت است ؟

در باره بهشت و جهنم می توانید مقالاتی که در وب سایتمان هست مطالعه کنید و تفاوت آن را با بهشت و جهنم دیگر ادیان متوجه بشوید. بهشتی که کتاب مقدس مسیحیان معرفی می کند حضور خدا و پرستش او در پاکی و قدوسیت و خدمت کردن او و داشتن رابطه محبتانه برادرانه و خواهرانه با یکدیگر می باشد. مسلما" درادیان دیگر چنین نیست. مخصوصا" در اسلام وعده لذتهای دنیوی مانند حوریان و نهر شراب و غیره داده شده.

جهنم در کتاب مقدس یعنی دوری از حضور خدا و تمام برکاتی که در حضور او یافت می شود. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/18/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 319 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر