معنی این جمله چیست: " او دعا کرد و گفت: ای پدر هر کاری نزد تو امکان پذیر است، پس این جام رنج را از مقابل من بردار. در عین حال خواست تو را می خواهم نه میل خود را." آیا عیسی مسیح ترسیده بود؟

عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و در این آیه او در جنگ با خواست بشری او است که گناه جهان را بر خود نگیرد ولی بالآخره به خواست و اراده الهی تسلیم می شود. بارها می بینیم که در شخصیت مسیح بارها او با مبارزات زیادی روبرو بود. مثلا" در وسوسه هایش در بیابان او وسوسه می شود مانند هر کدام از ما، اما تسلیم گناه و وسوسه نمی شود. در تمام اناجیل می بایست این مسئله را در نظر بگیریم که عیسی مسیح در عین انسان کامل بودن، خدای کامل نیز بود و هم جنبه بشری او را در نظر بگیریم و هم جنبه الهی او را.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/23/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 253 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام مرسی از توضیح خوبتون با تشکر


ارسال نظر