فرشته مرگ کیست؟ مرگ دشمن نهایی نامیده شده. مرگ به چه صورت اتفاق می افتد و به چه معناست؟

مرگ به عنوان دشمن انسان محسوب می شود و به عنوان نتیجه گناه آدم و حوا وارد زندگی زمینی ما شد. مرگ در کتاب مقدس به معنای جدایی است. اولا" آدم و حوا از خدا بخاطر گناهشان جدا شدند و در همان لحطه که گناه کردند مردند و رابطه شان با خدا جدا شد. دومین جدایی در مرگ، جدایی بدن از روح است. در باره ایمانداران به مسیح نوشته شده که آنها نمی میرند بلکه به مردگان در مسیح خوابیدگان در مسیح اطلاق می شود. این به آن منظور است که مسیح نیز افرادی که زنده می کرد می فرمود نمرده بلکه خوابیده است. یعنی این جدایی موقتی است. و وقتی یک ایماندار به مسیح می میرد در آسمان چشمانش را می گشاید و کلام خدا می فرماید برای آنانیکه در مسیح عیسی هستند هیچ محکومیتی نیست و ایمانداران به مسیح که مطابق خواست و اراده خدا زندگی کرده اند و پاک مانده اند، به آسمان به حضور خدا می روند و در آنجا از حضور قدوس خدا لذت خواهند برد و او را خواهند پرستید و از مشارکت با مقدسین لذت خواهند برد اما خانه ابدی ما بر روی زمین خواهد بود و کلام خدا می فرماید خدا آسمانها و زمین جدید خواهد آفرید و ایمانداران به مسیح  در آنجا  با بدنهای پرجلال و غیر فانی ساکن خواهند شد. فرشته مرگ از جانب خدا مأموریت دارد تا وقتی زمان شخص می رسد که باید این جهان فانی را ترک کند، مرگ را به سراغ آنها می آورد. اما باید بدانیم که برای ایمانداران به مسیح مرگ مانند سایه ایست و هیچ آسیبی به ایشان نمی رساند. برای اطلاعات بیشتر آیات زیر را مطالعه کنید:

مکاشفه فصل 21؛ اول قرنتیان فصل 15؛ رومیان 8: 1؛ یوحنا 3: 16

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/19/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر