آ یا شرط بندی گناه است؟

درباره شرط بندی باید گفت که یک نوع قمار به حساب می آید و در مسیحیت شرط بندی پذیرفته نیست. آدم و حوا با شیطان شرط بندی کردند و زندگی خود را باختند.

Jun/15/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 569 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر