سوال مهم زندگی: آیا راهی وجود داره بدون اینکه به حشرات آسیب بزنیم (که جان دارد و جان شیرین خوش است) بتوان آنها را از زندگی خود دور کنیم؟ مثلا ً در حمام یک سوسک می بینید و می دانید اگر بکشید روحتان تاریک می شود مانند حالت خشم و فریاد که ارتعاش به پایین می آید و و اگر نکشید؛ زندگی شما در استرس زاد و ولد و میکروب خواهد بود. می خواهم بدانم با عنکبوت، پشه و مگس چگونه رفتار کنیم آیا با آنها می شود صحبت کرد؟ (طبق نظر کتاب مقدس)؟

در دنیایی که پر از خشم و بی عدالتی و ظلم و بیداد است قلب با عطوفت شما جای بسی شکرگزاری دارد. دنیایی که نه فقط به حیوانات اهمیتی نمی دهد بلکه فراتر از آنها، به فرزندانی که بدون هیچ سقفی بالای سر خود و بدون هر گونه سرپناهی در کوچه های یخ بسته این دنیا آواره اند، هیچ رحم و مروتی ندارد. دنیایی که پر است از خشم و کینه و نفرت و جنگ و بی عدالتی و...

اما در پاسخ به سؤال شما در باره نقش حیوانات در دنیای ما، لینک یکی از مقالات موجود در وب سایت پرپاسخ را در زیر برای شما ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/b2b4891d-342b-4267-a422-324a34e28d04

امیدوارم مطالعه این مقاله باعث برکت شما شود.

Mar/23/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر