شیطان از چه راه هایی به زندگی ایماندار حمله می کند؟

در کتاب مقدس در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 16 به سه روشی که شخص وسوسه می شود تا اقدام به گناه کند اشاره شده است:

1- شهوت جسم- یعنی از طریق خواسته ها و شهوات و فیزیکی ما، مانند خوراک و مسائل جنسی.

2- خواهش چشم- یعنی طمع به مال و ثروت و زیبایی ها و تجملات

3- غرور زندگانی- یعنی مقام طلبی و شهرت طلبی و غرور به طور کلی

این سه وسوسه به زن و زر و زور در میان عامه معروف است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/28/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر