رسالت در مسیحیت به چه معنی است ؟

رسول یا عطا و منصب رسالت که در افسسیان 4: 11 به آن اشاره شده، مأموریتشان تأسیس کلیساهای جدید و اصلاح تعالیم غلط در آن کلیسا و گماردن کشیشان در کلیساهای مختلف در شهرهای مختلف می باشد. رسولان دائما" در حال حرکت هستند و می بایست از جانب خدا دعوت برای خدمتشان داشته باشند و به همراه خدمتشان علائم رسولی نیز دیده شود. رسولان از جانب کلیسا برای مأموریتهای فوق فرستاده می شوند و به این علت به آنان فرستاده یا رسول گفته می شود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/04/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 261 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر