چند سال هست که به دلم هست که به مدرسه الاهیات بروم تا برای خدمت آماده شوم، ولی همیشه یک ناخالصی در نیتم می دیدم و لذا اقدام نکردم . الان نظرم عوض شده و می خواهم اقدام کنم با همون چیزی که فکر می کردم ناخالصی هست! با اون چیزهایی که در انتظار می رود تا ان‍گیزه باید باشد، آشنا هستم و در خودم می بینم ولی اون قسمتی که ناخالصی نامیدم اون پول و شهرت هست . الآن فکر می کنم با وجود همین ناخالصی هم، بین من و خدا و مخاطبینم ٬ برنده برنده می تونه باشه، پس چرا نه؟ نظر شما چیه ؟

داشتن انگیزه صحیح در مطالعه و تحقیق در باب کتاب مقدس دارای اهمیت بسیار است! در صورتی که هدف شما شهرت یا داشتن مال و ثروت است، باید اذعان کنم که مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اید.

مسلماً هدف و انگیزه پاک و راست و صحیح دارای اهمیت زیادی است و شما را تشویق می کنم که در رابطه تان با خدا تجدید نظر کرده و وقت بیشتری در حضور خدا بگذرانید و در صورتی که در خود انگیزه صحیح و درستی مشاهده کردید، آنگاه اقدام به چنین عمل مبارکی کنید.

موفق باشید.

Mar/08/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر