آ یا مسیحیت به طلسم اعتقادی دارد؟

 

در کتاب مقدس مسیحیان در تثنیه 18: 10-12 خداوند اشاره می کند که هر گونه فالگیری و طلسم و غیبگویی و افسونگری یا جادوگری و احضار ارواح یا رمالی یا گفتگو با مردگان امری شیطانی است و خداوند ار آنها کراهت دارد.

پس پاسخ ما به شما این است که مسیحیت به طلسم هیچگونه اعتقادی ندارد و معتقدیم که طلسم و جادو از قدرت شیطان صادر می شود.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

May/24/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 904 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر