:این دومین سوال من هست و البته منتظر پاسخ خواهم بود میخوام بدونم مقاله ای در رابطه با نقد و رد افکار رادلف بولتمان وجود داره؟

به زودی در وب سایت پرپاسخ مقاله ای در باره اعتقادات رودولف بولتمان و طرز تفکر او و نقدی بر آن منتشر خواهد شد. لطفا وب سایت را مرتبا" جستجو کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/02/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر