علائم زمانهای آخر چیست؟

متی 24 :5-8 به ما علائم مهمی می دهد تا بتوانیم نزدیک شدن زمانهای آخر را تشخیص دهیم، "زانرو که بسا بنام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازمست لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید." زیاد شدن مسیحیان دروغین، زیاد شدن جنگها، مرض ها و بلاهای آسمانی-اینها علائم زمانهای آخر است. در این قسمت، با وجودیکه به ما هشدار داده شده است، اما نباید فریب بخوریم، چون این وقایع تازه شروع درد است و انتها هنوز نیامده است. بعضی از مفسرین به هر زمین لرزه، هر واقعة سیاسی، و هر حمله ای به اسرائیل بعنوان علامت اینکه زمانهای آخر بزودی اتفاق می افتد، اشاره می کنند. در حالیکه ممکن است این وقایع نزدیک شدن زمانهای آخر را علامت بدهند، اما دلیل این نیست که زمانهای آخر رسیده است. پولس رسول هشدار می دهد که علامت زمانهای آخر ازدیاد تعالیم غلط است. "ولیکن روح صریحا می گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مضل و شیاطین اصغا خواهند نمود" (1 تیموتاووس 4 : 1). روزهای آخر بعنوان "زمان خطرناک" توضیح داده شده، چون بطور روز افزون انسانها شخصیت شریر بخود می گیرند و با حقیقت مقاومت می کنند (2 تیموتاووس 3 : 1-9، 2 تسالونیکیان 2 : 3). علائم دیگر بازسازی هیکل (معبد) یهودیان در اورشلیم، ضدیت روزافزون بر علیه اسرائیل، و پیشرفت بطرف حکومت جهانی است. علامت خیلی واضح زمانهای آخر جمع شدن قوم اسرائیل بعنوان یک ملت است. در سال ، 1948 ، اسرائیل برای اولین بار بعد از سال 70 میلادی بعنوان یک کشور مستقل شناخته شد. خدا به ابراهیم وعده داد که نسل او کنعان را به "ملکیت ابدی" خواهد داشت (پیدایش 17 : 8)، و حزقیال قیام جسمانی و روحانی اسرائیل را نبوت کرد (حزقیال 37). اینکه اسرائیل در سرزمین خودش بعنوان یک ملت شناخته شود در نور نبوتهای زمانهای آخر مهم است، چون در زمانهای آخر اسرائیل نقش برجسته ای دارد (دانیال 10: 14، 11: 41، و مکاشفه 11 : 8). با این علائم در فکرمان، می توانیم در مورد انتظارمان از زمانهای آخر حکمت و تشخیص بیشتری داشته باشیم. ما نباید هر واقعة انفرادی را بعنوان علامت زمانهای آخر تلقی کنیم. خدا به ما اطلاعات کافی داده است تا آماده باشیم و این آنچیزیست که خدا ما را به آن خوانده.   منبع: www.gotquestions.org  


Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 512 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر