آیا واژه کلمه در ابتدای انجیل یوحنا معنای خاصی برای یهودیان آن زمان داشت و به چه معناست؟

واژه کلمه در ابتدای انجیل یوحنا در اصل یونانی واژه لوگوس است که علوم امروزی با آن نامیده می شوند یعنی کلمه لوژی که در علوم بکار گرفته می شود مانند بیولوژی یا فیزیولوژی یا سوسیولوژی و غیره. واژه لوژی در آخر عنوان هر علمی از همان کلمه لوگوس برگرفته شده است. لوگوس به معنای دانش یا حکمت یا شناخت نیز ترجمه می شود. و در ابتدای انجیل یوحنا، منظور یوحنا این است که عیسی مسیح همان حکمت و دانش خدا است و از ازل با خدا بوده و تا ابد نیز با خدا خواهد بود. در جاهای دیگر عهد جدید نیز مسیح حکمت و دانش خدا نامیده شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 605 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر