در کدام قسمت از کتاب مقدس راجع به مَلِک فارس نوشته شده؟

در کتاب دانیال فصل 10 آیات 13 و 20 به رئیس مملکت فارس اشاره شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 228 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر