برای رسیدن به حقیقت و تحقیق در مورد ادیان و عقاید مختلف از کجا باید شروع کنیم؟

برای تحقیق در مورد عقاید مختلف کتابها و امکانات زیاد اینترنتی وجود دارند که می توانید استفاده کنید. 

اما برای سهولت کار شما به اطلاع شما می رسانم که همه ادیان و باورهای مذهبی اعتقاد دارند که انسان با اعمال نیکش می تواند به کمال برسد. تنها مسیحیت اعلام می کند که انسان بخاطر ذات گناه آلودش نمی تواند به کمال یا به نجات ابدی دست یابد. انسان نمی توانست خود را نجات دهد و از این نظر ضعیف بود و عیسی مسیح به جای انسانها جانش را فدا کرد و جریمه گناهان ما را پرداخت و برای گناهان ما امرزش را آماده کرد. هر کس که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوندش اعتراف کند و ایمان داشته باشد که او بخاطر گناهانش قربانی شده و از مردگان روز سوم زنده شده، حیات ابدی را دریافت خواهد کرد. در ضمن باز هم برای سهولت کار شما می خواهم بگویم که اگر عسی مسیح را با همه پیامبران و رهبران مذهبی دیگر مقایسه کنید می بینید هیچ کس مانند او از یک باکره متولد نشده، هیچکس مانند او تعلیم نداده، هیچکس معجزات او را نکرده، هیچکس مانند او ادعا نکرده، و هیچکس مانند او نمرده و پس از مرگ زنده نشده است. در ضمن عیسی مسیح وعده داده که بر می گردد.

اما باز در صورتی که قانع نشدید می توانید به تحقیق خود در مورد ادیان ادامه دهید و کتابها و نشریات مختلف چه مجازی و چه غیرمجازی را مطالعه کنید.

با تشکر فراوان از سؤالتان،

روز خوش،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/28/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 497 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر