تفسیر این حکایت چیست ؟ مال امپراطور را به امپراطور بدهید و مال خدا را به خدا ؟ مرقس 12: 17

در این حکایت مسیح از حقیقت بزرگی صحبت می کند که قرنها مردم با آن درگیر بوده اند و آن اینکه بسیاری حاضرند غلام قیصرها و پادشاهان باشند و برای آنها خدمت کنند و بهترینهایشان را برایشان فدا کنند اما برای خدا خیر!

در ثانی در اینجا می بایست این را در نظر داشته باشید که رهبران یهود می خواستند از مسیح حرفی بکشند که به ضد او در برابر قیصر استفاده کنند و مسیح با حکمت الهی که داشت به آنها پاسخ داد و آنها نتوانستند ایرادی از او بیابند. 

ثالثا" ما مسیحیان معتقدیم که شهروندان وفادار و صادقی برای کشورمان و جایی که زندگی می کنیم باید باشیم و به رهبران مملکت تا آنجایی که به مال خدا دخالت نمی کنند، احترام بگذاریم و اطاعت کنیم. اما اگر قیصر یا پادشاه یا حاکم یا رئیس جمهور در مال خدا دخالت کند، مسلما" حکایت دیگری است!

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/18/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 329 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر ali

    با سلام مرسی از تفسیر و توضیح این حکایت بسیار ممنون با تشکر


ارسال نظر