کتاب مقدس عبری در مورد ظهور ماشیح (مسیح) چه می گوید؟

چطور می توان متقاعد شد که عیسی براستی همان مسیح موعود است–مسیح اسرائیل و جهان؟ یکی از روشهایی که عیسی خود برای اثبات این امر استفاده کرد استناد به نبوتهای کتاب مقدس عبری یا همان عهد عتیق که درباره مسیح (ماشیح) سخن گفته اند و اینکه چگونه آنها تحقق یافته اند می باشد. به عنوان مثال، عیسی گفت، "همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه درتورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد."(لوقا 24: 44). عیسی در آیه فوق به چه نبوتهایی اشاره کرده است؟ احتمالا صرفا به متون جداگانه ای که درباره مسیحایی بودن او نوشته شده اشاره نداشته بلکه به کل کتاب مقدس عبری. با این حال، عیسی  پیشگویی های بسیاریکه  در خصوص ظهور مسیح شده بود را تحقق بخشید. در حقیقت، تمامی زندگی مسیح را می توان در کتاب مقدس عبری  که بیان کننده این حقیقت  که عیسی حقیقتا همان مسیح موعود می باشد یافت. تولد عیسی کتاب مقدس عبری شامل پیشگویی های متعدد ی درباره تولد مسیح است. میکاه هنگامیکه نوشت، " و توای بیت لحم افراته اگرچه در هزاره های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود." (میکاه 5: 2)، نبوت کرده که مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد . همچنین، در پیدایش 49: 10 پیشگویی شده که مسیح در قرن اول میلادی ظهور خواهد کرد. در این قسمت از کتاب مقدس چنین آمده، "عصا از یهودا دور نخواهد شد، و نه چوگان فرمانروایی از میان پا‌های وی، تا او بیاید که از آنِ اوست، و قومها فرمانبردار او خواهند بود." علاوه بر این بسیاری عنوان می کنند که پادشاه مسیحایی از نسل  یهودا خواهد آمد. کلمه عصا در زبان عبری، همانطور که در اینجا به کار رفته است، به هویت قومی اشاره می کند. کلمه چوگان نیز به معنی  چوگان قاضی است که اشاره به مقام قضاوت دارد. پیش گویی بدین گونه است که مسیح قبل از یهودا خواهد آمد که در آن زمان هویت قبیله ای (که در سال 70 میلادی با ویران شدن معبد) و مقام قضاوت خود را (در سال 6-7 میلادی زمانیکه رومیان یک  فرمانروای رومی را به جای هیرودیس آکلایوس جایگزین کردند) از دست خواهد داد. براساس این دو واقعه، مسیح میبایست در قرن اول میلادی ظهور می کرد. بعلاوه، اشعیا پیشگویی کرده بود که مسیح موعود از باکره ای متولد می شود. آحاز پادشاه و قبیله یهودا از دو پادشاهی واقع در شمال که قصد براندازی دودمان پادشاهی داوود را داشتند، در خطر بود که نتیجه این واقعه  به مخاطره انداختن وعده مسیحایی بود. اشعیا دو پیشگویی داشته، یکی از آنها نبوتی بلند مدت بود که قوم را از پایداری و بقای خاندان داوود تا ظهور مسیح مطمئن می ساخت (اشعیا 7: 13-15). اشعیا چنین می گوید، "بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او راعمانوئیل خواهد خواند." نشانه امید تولد مافوق طبیعی مسیح از باکره در آینده ای دور خواهد بود. با در کنار هم قراردادن همه این وقایع، کتاب مقدس عبری پیشگویی کرده که مسیح از باکره ای در بیت لحم در قرن اول میلادی متولد خواهد شد. طبیعت و ذات مسیح اگرچه عده ای بر این باورند که مسیح تنها یک پادشاه بزرگ خواهد بود، کتاب مقدس پیش گویی کرده است که او دارای ذاتی منحصر به فرد است. به طور مثال، همان نبوتی که اعلام کرد که مسیح در بیت الحم ظهور می کند (میکاه 5: 2) همچنین می گوید سر منشاء او ازلی و از زمان عهد عتیق بوده که بیان کننده  ذات ابدی اوست. اشعیا همچنین پیش نبوت کرده بود که مسیح دارای  ذات الهی است. در اعلام تولد مسیح، اشعیا اسامی سلطنتی پادشاه مسیحایی آینده را بیان می کند، " اسم او عجیب ومشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرورسلامتی خوانده خواهد شد" (اشعیا 9: 6). این القاب باشکوه خداوند نشان می دهند که مسیح خود خداست. زندگی مسیح اشعیا ویژگی های زندگی مسیح را پیشگویی کرده بود. در عصر مسیحایی، " 5آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد وگوشهای کران مفتوح خواهد گردید6 .آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود وزبان گنگ خواهد سرایید. زیرا که آبها در بیابان ونهرها در صحرا خواهد جوشید." (اشعیا 35: 5-6). بنابراین وقتی که مسیح ظهور کند، قراراست که معجزات فراوان از او به انجام رسد. اشعیا همچنین پیشگویی کرده که تعالیم مسیح مسکینان را بشارت می دهد... و شکسته دلان را التیام می بخشد"(اشعیا 61: 1). علیرغم اینهمه آیات و نشانه ها، اشعیا پیشگویی کرده که مسیح "خوار شده و نزد مردمان مردود" و اینکه قوم او اعتراف کردند که "او را به حساب نیاوردیم" (اشعیا 53: 3). مرگ مسیح دانیال در باب 9 : 26-27 زمان مرگ مسیح را پیش بینی کرده است. او قبل از سال 70 میلادی منقطع میشود، هنگامیکه رومیان شهر (اورشلیم) و  مکان مقدس (معبد) را ویران می کنند". داوود پادشاه پیش گویی کرده بود که مسیح بر صلیب خواهد مرد، "دستها و پاهایم را سوراخ کردند" (مزمور 22: 16). پس داوود بیش از 300 سال قبل از شناخته شدن روش مجازات مصلوب ساختن، مرگ مسیح را نبوت کرده بود. مهمتر از زمان و نحوه مرگ او، پیشگویی اشعیا درباره مرگ مسیح به عنوان فدیه گناه بشریت می باشد. خادم خداوند آنکه به سبب تقصیرهای مامجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید" (اشعیا 53: 5) وخداوند "گناه جمیع ما را بروی نهاد". (اشعیا 53: 6).  به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و گناهان بسیاری را بر خود گرفت" (اشعیا 53: 12).   قیام مسیح انبیا نه تنها مرگ مسیح را پیش گویی کردند، قیام او را نیز نبوت کرده اند. در اشعیا 52: 13-53: 12، پس از توصیف مرگ مسیح جهت فدیه گناهان بشر، اشعیا وعده داده که خداوند "عمر او را دراز خواهد کرد" (اشعیا 53: 10).  داود نیز با اطمینان عنوان کرده است که "خداوند جانش را در هاویه وانخواهد گذاشت" زیرا که مسیح، سر سپرده تو فساد را نخواهد دید" (مزمور 16: 10). بازگشت مسیح کتاب مقدس عبری مسیح را به دو صورت معرفی می کند: به عنوان خادم و غلام رنجدیده و به عنوان پادشاه پیروز و عادل. اگرچه این موضوع باعث سردرگمی بسیاری می باشد، اما توجه به این نکته که انبیای کتاب مقدس دو چهره از مسیح را پیشگویی کرده اند باعث حل مشکل می شود. نخست، او به عنوان  کفاره گناهان بشر می آید. دوم، او می آید تا پادشاهی عادلانه و پارسای خود را برقرار کند. یکی از آیاتی که دو ظهور مسیح را بهم مرتبط می سازد زکریا 12: 10 است، که درباره آمدن مسیح برای رهایی اسرائیل در نبرد آخر صحبت می کند و سپس چنین ادامه می دهد"بر من که نیزه ام زدند نگاه خواهند کرد". این آیات بازگشت ثانوی مسیح را به تصویر می کشند که به عنوان پادشاه پیروز می آید اما همچنان ظهور اولیه او را به عنوان کسی که بر صلیب میخکوب شده می شناسند. ریاضیدانی به نام پیتر دبلیو استونر احتمال اینکه عیسی مسیح به طور تصادفی فقط این هشت پیش گویی از تمامی پیشگوییهای مسیحایی  کتاب مقدس ویا  آنچه که در این مقاله ذکر شده است را تحقق بخشیده باشد محاسبه کرده است.  او چنین احتمالی را 1 به 1017یا 1 در 100000000000000000 می داند یعنی چنین احتمالی به اندازه ای کم می باشد که گویی ایالت تگزاس را با  1017 دلار از جنس نقره که فقط یکی از آنها علامتگذاری شده است را بپوشانیم، و سپس آنها را بهم ریخته، و شخصی با چشم بسته آن اسکناس نقره ای علامتگذاری شده را از میان این توده بهم ریخته دلار بردارد. این احتمال همچون احتمال اینست که عیسی ناصری به طور تصلدفی تنها هشت پیشگویی درباره مسیحایی بودن خود را  در کتاب مقدس عبری محقق کند.   نویسنده: مایکل ریدلنیک ترجمه: الهام ربیع نژاد  


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 717 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر