باورهای شخصی ما چه تأثیری بر روی رفتار و زندگی ما داره؟

کتاب مقدس به ما می فرماید که آنچه ما باور داریم یا فکر می کنیم، تبدیل به همان طرز فکر هم می شویم. شما همان هستید که فکر می کنید و باور دارید. خدایی که به آن باور دارید، شبیه همان خدا خواهید شد. رهبری که از او و طرز فکر او پیروی می کنید، شبیه او نیز خواهید شد. پس طرز فکر و باورهای ما تأثیر بسزایی بر روی رفتار و زندگی و شخصیت ما دارد.

شخصی اینچنین گفته است:

" افکار شما رفتار شما را شکل می بخشند و رفتار شما عادتهای شما را شکل می بخشند و عادتهای شما شخصیت شما را شکل می دهند."

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Sep/26/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 247 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر