ایا این درست است که مسحیان باید فقط به کلیسای خودشان بروند و نمی توانند کلیسای خود را عوض کنند؟ به فرض مثال من به یک کلیسا می روم اما با شبان کلیسای خود به مشکل بر می خورم و یا از نظر اعتقادی دیگر هم نظر نیستیم! آیا من نمی توانم کلیسای خود را تغییر دهم؟

وفاداری به کلیسایی که در آن تولد تازه یافتیم و به مسیح ایمان آوردیم از خصوصیات زیبایی است که کلام خدا ما را به آن تشویق می کند. ثمره روح القدس وفاداری نیز می باشد و مهم است که در همه روابط خود این امر را رعایت کنیم. در روابط زناشویی و روابط دوستی و روابط کلیسایی مسئله وفاداری از مسائل بسیار اساسی می باشد.

متأسفانه در دنیای کنونی عدم وفاداری از اپیدمی های خیلی مضر و مخرب در روابط می باشد و می بایست از آن دوری کرد.

اگر در روابط کلیسایی خود با شبان یا هر کس دیگری مشکل خاصی برایتان پیش آمده، خیلی مهم است که با رعایت اصول صحیح کتاب مقدسی روابط خود را اصلاح کنیم و به رابطه و رشد خود در کلیسا ادامه دهیم. بعضی افراد برای فرار از اصلاح خود و به علت غرور و تکبر حاضر به پذیرش اشتباه خود نیستند و نمی توانند در روابطشان موفق باشند. چه شبانان و چه اعضای کلیسای خداوند می بایست در ارتقاء شخصیت و روابطشان کوشا باشند و ترک کلیسا هیچوقت هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/30/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر