به غیر از انتشارات ۲۲۲ و ایلام آیا فروشگاه کتب مسیحی دیگری برای خرید کتب مسیحی وجود دارد؟

انتشارات مسیحی به زبان فارسی مختلفی وجود دارند. مانند انتشارات نور جهان و انتشارات حیات ابدی و غیره که شما می توانید از طریق مراجعه به جستجوگر گوگل با این ناشرین آشنا شده و تماس حاصل فرمایید. در حال حاضر بزرگترین ناشرین مسیحی انتشارات ایلام و 222 می باشند.

Oct/22/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر