نظر مسیحیت در ارتباط با امامان شیعیان و مخصوصا شخصیت حضرت علی (ع) چیست؟

اصول ایمان ما مسیحیان را کتاب مقدس تشکیل می دهد و کتاب مقدس ما مسیحیان هیچ اشاره ای به امامان شیعه نکرده است و باید اذعان داشت که بسیاری از مسائلی که شیعیان به حضرت علی ربط می دهند در عهد عتیق و عهد جدید کتاب مقدس نوشته شده و مربوط به ایشان نیست. مثلا" اینکه حضرت علی دو زن را که نزدش شکایت برده بودند که هر یک دیگری را محکوم به کشتن فرزندشان می کردند و حضرت علی گفتند بچه را با شمشیر نصف کنید و مادر اصلی گفت نه نصف نکنید به آن مادر دیگر بدهید! در کتاب مقدس مسیحیان به حضرت سلیمان منسوب است و ربطی به حضرت علی ندارد و باید توجه داشته باشیم که کتاب عهد عتیق مسیحیان قرنها پیش از اسلام نوشته شده است. و از این مسائل بسیار در اسلام یافت می شود.

پاسخ سؤال از:

کشیش ورژ باباخانی

May/23/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 770 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر