چرا مسیح خداوند، 12 شاگرد انتخاب کرد؟

عیسی مسیح بخاطر اینکه دائما در حال حرکت بود و از شهری به شهر دیگر و از روستایی به روستای دیگر نقل مکان می کرد، و همچنین بخاطر انتقال دقیق تعالیم خود و خواسته هایش، به گروهی کوچک نیاز داشت تا بتواند ارتباطات کافی و لازم و مفید را برقرار کند، و تعالیمش را به آنها منتقل کند و در این امر بسیار موفق بود، چون در عرض سه سال و نیم خدمت زمینی اش این شاگردان به او ایمان آوردند و تعالیمش را کاملاً متوجه شدند و تا قرن سوم میلادی تعالیم و خدمات آنها باعث زیر و رو شدن و تبدیل یک امپراطوری بزرگ یعنی روم به یک امپراطوری مسیحی شد و بدون استفاده از هر گونه زور یا فشار یا تهدید، امپراطوری عظیم روم در برابر پیغام این رسولان به زانو در آمد، و تنها سلاح آنها محبت و پیام قوی انجیل بود، که از طریق عیسی مسیح به این گروه کوچک 12 نفره به خوبی منتقل شده بود.

Jan/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 286 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر