عید پنیکاست مربوط به یهودیان بود درسته ؟ اطلاعاتی در مورد عید پنطیکاست می خواستم و اینکه چرا خداوند در روز پنطیکاست روح القدس رو به صورت آتش بر شاگردان ریخت ایا دلیلی وجود داشت بر این عید؟

جشن پنتیکاست جشنی است یهودی که از عهدعتیق نشأت می گیرد و پنجاه روز بعد از عید فصح یعنی روزی که یهودیان از مصر رهایی یافتند، در زمان برداشت محصول یهودیان آن را جشن می گرفتند.

در عهد جدید این زمان بندی به صورت زیبایی هماهنگی دارند: عید فصح ایام مصلوب شدن مسیح به عنوان بره فصح و رستاخیز مسیح از مردگان محسوب می شود و پنجاه روز پس از رستاخیز مسیح یا همان روز پنتیکاست یهودیان ایامی است که روح القدس بر پیروان عیسی مسیح نازل شد و پیشگویی یوئیل نبی و پیشگوئیهای انبیاء عهد عتیق به وقوع پیوست و روح خدا بر همه بشر ریخت. در عهد عتیق روح خدا فقط بر قشر خاصی قرار می گرفت، از قبیل انبیاء و پادشاهان و کاهنان، اما خدا در عهدعتیق قول داده بود که روح خود را بر همه بشر خواهد ریخت و خرد و بزرگ و غلام و آزاد و زن و مرد و پیر و جوان از این نعمت الهی برخوردار خواهند شد. با ریزش روح القدس و تجربه عمیق ملاقات خدا با انسان، کلیسای مسیح نیز در همین روز پنتیکاست با ایمان آوردن 3000 نفر از طریق موعظه پطرس رسول و تعمید گرفتن آنان و پیوستنشان به جمع مؤمنین بنیان گذاشته شد.

در واقع روز پنتیکاست نقطه عطفی در تاریخ کلیسا و مسیحیت می باشد. کلمه پنتیکاست، ریشه یونانی دارد و به معنای پنجاهه می باشد.

و ظهور زبانه های آتش بر سر شاگردان، امری بود که یحیی تعمید دهنده در باره عیسی مسیح شهادت داده بود که او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. ظهور زبانه های آتش نشان دهنده کار تقدیس کننده و پاک کننده روح القدس بود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/18/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 202 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر