چه کسی می تونه دعای دریافت روح القدس رو برای دیگران انجام بده؟ و اینکه در فاصله حضور آدم در زمین و ظهور عیسی، انسانهای زیادی زندگی کردن چرا برای آمرزش گناه ازلی(گمراهی از ارتباط با خدا) در زمان اونها کسی به مانند عیسی فرستاده نشد؟

برای دریافت روح القدس و تولد دوباره، خود شخص می بایست با قلبی باز و مشتاق از گناهانش توبه و بازگشت کرده و پشیمانی خود را ابراز کند و عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده و سرور و خداوند خویش بپذیرد و به خداوندی او اعتراف کند و در دلش ایمان آورد که او برای گناهانش فدا شد و روز سوم پس از مرگش از مردگان برخاست.

در ضمن کلام خدا می فرماید: " چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد." زمان انجام هر عملی در دستهای خدای پدر است و او در حکمت و دانش ازلی خویش تعیین کرد که چه موقعی عیسی مسیح می بایست به جهان خاکی ما وارد شود.

گناه ازلی وجود ندارد!!! گناه در یک برهه از زمان در باغ عدن وارد تاریخ بشری شد. زمانی که آدم و حوا با نااطاعتی از خدا، میوه درخت معرفت نیک و بد را خوردند.

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Jan/08/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر