مدافع برجسته مسیحی: ژوستین شهید

ژوستین در  فلسطین به دنیا امد (100-167 میلادی). او سالهای اولیه زندگی خود را در مطالعه فلسفه غوطه ور بود. با اینکه یک فیلسوف زبردست  (افلاطونی) بود، تحت تاثیر شهامت مسیحیانی قرار گرفت که به خاطر ایمان خود می بایست با مرگ روبرو شوند. ژوستین در سال 130 پس از میلاد، مسیحی شد وتوسط یک پیرمرد مسیحی که با او درباره فلسفه واقعی صحبت کرد بشارت انجیل را دریافت کرد. این حقایق توسط انبیای کتاب مقدس که وقایع آینده را پیشگویی کرده و توسط معجزات نیز تایید شدند برای او آشکار شدند. قلب ژوستین بسیار تحت تاثیر قرارگرفت به گونه ای که روزها را در جستجوی معرفی مسیح به دیگران سپری می کرد. وفاداری او به اعتراف ایمانش به مسیح سرانجام به سربریدن او در رم منتهی شد—و از آن زمان به او نام ژوستین شهید اطلاق شد. ژوستین چندین رسالات در زمینه دفاعیات مسیحی به نگارش درآورده است ازجمله دو رساله که خطاب به امپراطران رم به نامهای آنتونینوس پیوس و مارکس اورلیوس نوشته است. در این آثار ژوستین سعی بر این داشته که ناعدالتی در آزار و شکنجه مسیحیان را اثبات کند. او از مسیحیان در برابر اتهاماتی چون الحاد دفاع کرد. امتناع مسیحیان از تعظیم کردن در برابر بتهای بت پرستان و پرستش امپراطوران رم ریشه در پرستش خدای واقعی داشت که خالق نادیدنی تمام هستی است. دیوها ریشه واقعی نفرت نسبت به مسیحیان هستند.  آثاری از حقیقت در فلاسفه بت پرستان که قبل از مسیح به نگارش درآمده وجود داشت که بر گرفته شده  از کتاب مقدس عبری یا منابع دیگر می باشد که توسط مسیح  که هنوز مجسم نشده بود و همان لوگوس است (قدرت عقلانی که عالم را هدایت می کند) به آنها الهام بخشیده شده بود. انبیاء کتابمقدس به صراحت از ظهور مسیح به عنوان مهمترین شخصیت تاریخ نبوت کرده اند.    نویسنده: تد گابال ترجمه: الهام ربیع نژاد


Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 680 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر