در رابطه با مرگ شائول در اول سموئیل باب 31ایات 4و 5 گفته شده که شائول خودش را کشت ولی در دوم سموئیل باب1ایات 6 تا 10 گفته که توسط شخص دیگری کشته شده! لطفا توضیح دهید.

باید توجه داشته باشید که داستانی که آن شخص عمالیقی در دوم سموئیل 1: 6-10 می گوید کاملا" دروغی است که از خود بافته بود، چون فکر می کرد داود از این کار او خوشش خواهد آمد و به او پاداشی خوب خواهد داد! و حتی این حرف که می گوید در آن منطقه بیهوده درحال گردش بود و شاؤل را یافت که مجروح است، مشخص است که دروغ می گوید و در حال غارت سربازان مرده اسرائیلی بود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Dec/05/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 241 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر