من طلاق گرفته ام. آیا بر طبق کتاب مقدس می توانم دوباره ازدواج کنم؟

ما اغلب چنین سوالاتی را دریافت می کنیم که مثلا "من به چنین و چنان دلیلی طلاق گرفته ام. آیا می توانم دوباره ازدواج کنم؟" " من دوبار طلاق گرفته ام- اولی بخاطر زنای همسرم و دومی بخاطر عدم تفاهم. هم اکنون با مردی ملاقات می کنم که سه بار طلاق گرفته – اولی بخاطر عدم تفاهم، دومی بخاطر زنا از طرف خودش و سومی بخاطر زنای همسرش. آیا ما می توانیم با هم ازدواج کنیم؟" جواب به سوالاتی مثل اینها بسیار سخت است، چون کتاب مقدس دربارة موقعیتهای مختلف بعد از طلاق با جزئیات حرفی نزده است. آنچه ما قطعا می دانیم این است که نقشة خدا برای یک زوج مزدوج این است که تا وقتیکه همسرشان زنده است با او در ازدواج بمانند (پیدایش 2: 24، متی 19: 6). تنها دلیل موجهی که در کتاب مقدس برای طلاق آمده است زنا می باشد (متی 19: 9)، و حتی در اینباره در میان مسیحیان اختلاف عقیده است. احتمال دیگر ترک کردن همسر است – یعنی وقتیکه یک همسر بی ایمان همسر ایماندارش را ترک می کند (1 قرنتیان 7: 12-15). این قسمت از کلام هم با وجودیکه در بارة ازدواج مجدد حرفی نمی زند، اما درباره متعهد بودن برای باقی ماندن در ازدواج صحبت می کند. همچنین بنظر می آید که سوء استفاده های جسمی، جنسی و روانی هم برای طلاق و ازدواج مجدد دلیل کافی باشد. اما بهر حال در تعالیم کتاب مقدس این بطور واضح نیامده است. ما دو چیز را قطعا می دانیم. خدا از طلاق متنفر است (ملاکی 2: 16)، و خدا رحیم و بخشنده است. هر طلاقی در نتیجة گناه است، گناه یک یا هر دو همسر. آیا خدا گناه طلاق را می بخشد؟ قطعا! طلاق گناه نابخشودنی تر از بقیة گناهان نیست. بخشش همة گناهان از طریق ایمان به عیسی مسیح در دسترس و امکان پذیر است (متی 26: 28، افسسیان 1: 7). اگر خدا گناه طلاق را می بخشد، آیا معنی آن این است که شما برای ازدواج مجدد آزادید؟ الزاما نه. گاهی خدا افراد را برای مجرد ماندن می خواند (1 قرنتیان 7: 7-8). به مجرد ماندن نباید بعنوان یک لعنت یا تنبیه نگاه کرد، بلکه بعنوان موقعیتی برای خدمت به خدا و با تمام قلب (1 قرنتیان 7: 32-36). کلام خدا به ما می گوید که ازدواج کردن بهتر از سوختن در آتش هوس است (1 قرنتیان 7: 9). شاید گاهی این در مورد ازدواج مجدد بعد از طلاق هم صدق کند. پس، آیا شما می توانید و یا باید دوباره ازدواج کنید یا نه؟ ما نمی توانیم به این سوال جواب بدهیم. در نهایت، این چیزیست بین شما، همسر احتمالی شما، و از همه مهمتر خدا. تنها نصیحتی که می توانیم به شما بدهیم این است که دعا کنید تا خدا در اینباره به شما حکمت بدهد (یعقوب 1 : 5). با فکری باز دعا کنید و صادقانه از خدا بخواهید تا آنچه می خواهد را در قلب شما بگذارد (مزمور 37: 4). ارادة خدا را بطلبید (امثال سلیمان 3: 5-6) و هدایت او را دنبال کنید.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 548 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر