جشنهایی که در مسیحیت وجود دارد را نام ببرید و این جشنها چه معنایی دارند؟

جشنها و اعیاد مهم مسیحی به قرار زیراست:

کریسمس که روز میلاد مسیح جشن گرفته می شود که در روز 25 دسامبر هر سال برگزار می شود.

سال نو میلادی که اول سال میلادی هر سال جشن گرفته می شود.

روز یکشنبه نخل که روزی است که مسیح وارد اورشلیم شد و مردم با نخلها به پای مسیح ریختن و به او خوش آمدن گفتن مشغول بودند و او را پادشاه یهود نامیدند. هوشیعانا پسر داودا ندا در دادند. تاریخ آن هر ساله تغییر می کند چون به فصل عید فصح مربوط می شود و نیز باید توجه داشت که طبق سنت مسیحی عید قیام مسیح می بایست اولین یکشنبه پس از ظهور ماه کامل جشن گرفته شود و علت اینکه در کلیساهای غرب و شرق چرا در روزهای مختلف جشن گرفته می شود این است که در کلیسای غرب بر اساس تقویم قمری و در کلیسای شرق بر اساس تقویم شمسی تاریخ آن تعیین می شود.

روز مصلوب شدن مسیح که به جمعه صلیب معروف است. تاریخ آن به همین ترتیب تغییر می کند.

روز قیام مسیح که مسیح از مردگان برخاست. تاریخ آن به همین ترتیب تغییر می کند و در یکشنبه پس از جمعه صلیب می باشد.

روز صعود مسیح که مسیح به آسمان صعود کرد. تاریخ آن به همین ترتیب تغییر می کند که چهل روز پس از عید قیام مسیح یا عید پاک برگزار می شود.

روز پنتیکاست که روز نزول روح القدس و تأسیس کلیساست. تاریخ آن به همین ترتیب تغییر می کند که ده روز پس از عید صعود مسیح می باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/03/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 306 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر