در یک سایت اسلامی مطالعه کردم که لوقا به اشتباه از دریاچه ی جلیل به عنوان دریای جلیل نام برده است آیا اینگونه است و این اشتباه در نسخ قدیمی موجود است؟

در میان یهودیان زمان مسیح، این یک امری عادی بود که دریاچه جلیل را گاهی دریای جلیل نیز می نامیدند. مانند دریاچه خزر که ما نیز آن را دریای خزر می نامیم و این امری عادی است که در میان مردم بومی اتفاق می افتد. در ضمن برای پاسخ به سؤالاتی که مسلمانان در باره کتاب مقدس مسیحیان دارند، می توانید به قسمت " پاسخ به اسلام" در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 201 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر