آیا دانستن کتاب عهد عتیق ، برای ایمانداران الزامی است؟ یا ایمانداران و نوکیشان مسیحی، فقط باید کتاب عهد جدید را بخوانند و به آن عمل کنند؟

بنده شخصاً به افراد نو ایمان جهت آشکار شدن مطالب عهد عتیق، توصیه می کنم اول از عهد جدید شروع کنند. اما پس از چندین بار مطالعه عهد جدید و محاط شدن بر آن، حتماً می بایست عهد عتیق را نیز مطالعه کرد. عهد عتیق درسهای بسیار زیادی برای یک ایماندار به مسیح، برای راه رفتن با خدا و خلق خدا دارد.

Mar/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر