سؤالي كه دارم در مورد سحر و جادو هست . من در تمام زندگيم اين مطلب رو قبول نداشتم و نخواهم داشت چون از نظر من هيچ قدرتي بالاتر از قدرت خداي پدر و نام پر جلال مسيح نيست . اما يك دوست مسيحي كه ادعا ميكند مديوم هستند والبته به تناسخ هم متاسفانه اعتقاد دارند ميگن كه جادو سرنوشت انسان رو تغيير ميده و من بخاطر اين موضوع فكرم درگير شده ، با همه قلبم ايمان دارم خداوند ما عيسي مسيح در هر حالي همراه ماست؟

سحر و جادو و رمالی و طالع بینی و احضار ارواح و... در کتاب مقدس به عنوان اعمالی که خدا را به خشم می آورد، یاد شده است. لطفا به آیه لاویان 19: 31 توجه فرمایید: " به اصحاب اجنه توجه مکنید، و از جادوگران پرسش منمایید، تا خود را به ایشان نجس سازید. من یهوه خدای شما هستم." و در تثنیه 18: 10-13 خداوند چنین می فرماید: " و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگیر و نه غیب گو و نه افسونگر و نه جادوگر،  و نه ساحر و نه سؤال کنندة از اجنّه و نه رَمّال و نه کسی که از مردگان مشورت می‌کند.  زیرا هر که این کارها را کند، نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات، یهُوَه، خدایت، آنها را از حضور تو اخراج می‌کند.  نزد یهُوَه، خدایت، کامل باش." 

در ضمن بارها خدا در کلامش قوم اسرائیل را بخاطر رجوع به جادوگران و ساحران و رمالان محکوم به لعنت می کند.

بنده خود هیچگاه شخص خوشبختی را در میان جادوگران ندیده ام و اکثرا" در وضعیت بسیار بد و لعنت شده اجتماعی زندگی می کنند. 

یکبار شخصی در منزل ما را زد که خیلی فقیر و بیچاره بود و گفت می خواهید فال شما را بگیرم؟ در جواب گفتم: " دوست عزیزم، شما نیاز داری که خدا به تو رحم کند و به شما حیات ابدی عطا کند و با فالگیری زندگی خود را تباه کرده ای. بهتر است آینده خود را به دستهای امن خدا بسپارم تا اینکه شما با فالتان بخواهید آینده مرا مشخص کنید!!!"

در ضمن جادو و فالگیری مسلما" سرنوشت بشر را به طرف نابودی و هلاکت تغییر می دهد و این آن چیزی است که کلام خدا به آن اشاره دارد.

این جادوگران و فالگیران نیستند که آینده ما را مشخص می کنند بلکه خدایی که فوق از تصور آنان و فراتر از آنان در باره آینده ما تصمیم می گیرد و به ما اطمینان و آرامش صد در صد می بخشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/08/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 329 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر