فرق یک ایماندار و یک مسیحی چیست؟

مؤمن به هر مذهبی و مسلکی می تواند ایماندار نامیده شود و ما مسیحیان نیز هر که را که با ایمان به عیسی مسیح زندگی می کند نیز ایماندار می نامیم. اما مسیحی را به هر مذهب و مسلکی نمی توان گفت. مسیحی کسی است که عیسی مسیح را خداوند زندگی خود می داند و برای او زندگی می کند و حاضر است صلیب خود را هر روزه برداشته از عقب مسیح برود. مسیحی کسی است که هر روزه بیشتر به شباهت عیسی مسیح درمی آید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/20/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 273 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام می خواستم تشکر کنم از اینکه خواب بسیار زیبای به سوال من دادید . با تشکر


ارسال نظر