کاربردهای گوناگون واژۀ «شیخ» را در عهدجدید بررسی کنید. به نظر شما برای کلیسای امروز چگونه می‌توان کار شیخ را به بهترین نحو بیان کرد؟

برای شیخ یا پیر یا کشیش در زبان یونانی از یک کلمه استفاده شده است. شیخ ها در کلیسا مسئولیت موعظه و تعلیم و بشارت و مشورت را دارند. آنان تازه ایمان نیستند و بعنوان افراد بالغ روحانی امور کلیسایی را اداره می کنند. شرایط بودن شیخ یا پیر یا کشیش در تیتوس 1: 6-9 و اول تیموتاوس 5: 17-20 اشاره شده است. شیخ کار شبانی کلیسا را به عهده دارد و می بایست یک رهبر خوب و واجد شرایط باشد. شیخ همچنین باید بتواند کلیسا را از تعالیم غلط دور نگه دارد، پس باید شناخت خوبی از کلام خدا داشته باشد. پولس رسول به تیموتاوس می فرماید کار مبشر را نیز بجا آور. پس شیخ می بایست مبشر خوبی نیز باشد. رسالات پولس رسول به تیموتاوس و تیطس خطاب به دو شیخ کلیسا نوشته شده است  نصایحی که در آنها مرقوم است، امروزه نیز قابل اجراست.


Jan/18/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر