آیا چیزی بعنوان آدمهای فضایی یا یو اِف اُ وجود دارد؟

 اول از همه، بگذارید آدمهای فضایی را شرح دهیم یعنی آنها موجوداتی هستند که می توانند تصمیم های اخلاقی بگیرند، هوشمندند، و احساسات و اراده دارند. بعد، چند حقیقت اخلاقی هم در اینباره وجود دارد: 1) انسان تا بحال تقریبا به تمام سیاره های منظومة شمسی سفینة فضایی فرستاده است. بعد از مشاهدة این سیاره ها، احتمال وجود حیات را در همة آنها بجز در مریخ و احتمالا در یک کرة دور مشتری رد کرده است. 2) در سال 1976، آمریکا دو لاندر به مریخ فرستاد. هر یک وسایلی داشتند که می توانستند در شن و ماسة مریخ فرو رفته آنرا برای وجود علائم حیاتی تجزیه و تحلیل نمایند. آنها هیچ اثری از حیات پیدا نکردند، بر عکس اگر این تجزیه و تحلیل را بر روی بی ثمرترین خاک کویر و یا منجمدترین خاک قطب جنوب بر روی زمین انجام می دادند لااقل حیات میکروسکوپی پیدا می کردند. در سال 1997، آمریکا راه یابی به سطح مریخ فرستاد. این دستگاه آزمایشات زیادی بر روی نمونه های بیشتری از مریخ انجام داد. آن هم هیچ اثری از حیات نیافت. از آن زمان به بعد، چندین سفر دیگر به مریخ انجام شده است که نتیجة همة آنها یکسان بوده اند. 3. فضانوردان مرتبا سیاره ای جدید در منظومه های دوردست پیدا می کنند. بعضی می گویند که وجود تعداد زیاد سیارات ثابت می کند که باید در جایی دیگر از کهکشان حیات وجود داشته باشد. حقیقت این است که تا بحال ثابت نشده است که در هیچیک از اینها علامتی از حیات باشد. مسافت زیاد بین زمین و این سیارات قضاوت دربارة اینکه آیا در این سیارات امکان وجود حیات هست یا نه غیر ممکن می سازد. دانستن اینکه در کرات منظومة شمسی فقط در زمین حیات وجود دارد، پیروان تئوری تکامل را بر این وا می دارد که این حیات را در کرة دیگری از منظومة شمسی هم ثابت کنند تا نشان بدهد که حیات تکامل می یابد. کرات زیاد دیگری در کهکشان وجود دارند، اما مطمئنا ما دربارة آنها آنقدر نمی دانیم که بتوانیم وجود حیات را در آنها تایید کنیم. کتاب مقدس در اینباره چه می گوید؟ زمین و انسان در خلقت خدا منحصر بفرد هستند. پیدایش باب یک به ما یاد می دهد که خدا زمین را حتی قبل از اینکه خورشید و ماه و ستارگان را بیافریند، خلق کرد. اعمال رسولان 17: 24، 26 می گوید که "خدایی که جهان و آنچه در آنست آفرید چونکه او مالک آسمان و زمین است در هیکلهای ساخته شده بدستها ساکن نمی باشد. و هر امت انسانرا از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشانرا مقرر فرمود". 3) در ابتدا، انسان بدون گناه بود و همه چیز در دنیا "بسیار نیکو" بود (پیدایش 1: 31). وقتی اولین انسان گناه کرد (پیدایش ، نتیجة آن انواع و اقسام مشکلات بود، منجمله بیماری و مرگ. با وجودیکه حیوانات در حضور خدا گناهی ندارند (آنها موجوداتی با استانداردهای اخلاقی نیستند)، اما آنها هم به درد و مرگ دچار می شوند (رومیان 8: 19-22). عیسی مسیح مرد تا تنبیهی را که ما بخاطر گناهانمان لایق آن بودیم از ما بردارد. وقتی او برگردد، لعنتی را که از زمان آدم وجود داشته است بر می دارد (مکاشفه 21-22). توجه کنید که رومیان 8: 19-22 می گوید که همة موجودات بی صبرانه منتظر آن زمان هستند. خیلی مهم است که توجه داشته باشیم مسیح آمد تا جانش را برای انسان بدهد و او فقط یکبار جانش را داد (عبرانیان 7: 27، 9: 26-28، 10: 10). اگر همة خلقت الان زیر لعنت زجر می کشند، هر نوع حیاتی هم اگر در خارج از زمین باشد در زجر است. برای مثال، اگر موجوداتی با استانداردهای اخلاقی در سیارات دیگر وجود داشته باشند، آنها هم زجر می کشند، و اگر الان زجر نکشند، قطعا وقتیکه همه چیز با صدایی عظیم نابود می شوند و همة عناصر با حرارت زیاد ذوب میگردند، زجر خواهند کشید (2 پطرس 3: 10). اگر آنها هرگز گناه نکرده باشند، آنوقت خدا عادل نیست که آنها را تنبیه می کند. اما اگر آنها گناه کرده اند و مسیح فقط یکبار مرد (که اینکار بر روی زمین انجام گرفت)، پس در گناه خود می مانند، که اینهم برخلاف شخصیت خداست (2 پطرس 3: 9). این برای ما یک ضد و نقیض حل نشده باقی می گذارد – مگر اینکه موجودات دیگری با استانداردهای اخلاقی در جایی خارج از زمین وجود نداشته باشند. درمورد وجود موجودات بدون معیارهای اخلاقی و یا بدون دانش علمی در خارج از زمین چطور؟ آیا جلبک ها و یا سگ و گربه ها در کرات دیگر یافت می شوند؟ تصور کنیم که اینطور باشد، و این با اصول کتاب مقدس تناقضی نداشته باشد، آنوقت این سوال پیش می آید که از آنجائیکه تمام خلقت در درد است، منظور خدا از آفرینش موجوداتی بدون معیارهای اخلاقی و علم و دانش در جایی از کهکشان و دور از زمین که درد می کشند چه بوده است؟ در نتیجه، کتاب مقدس به ما دلیلی برای قبول اینکه در جایی از کهکشان حیات موجود باشد، نمی دهد. در واقع، کتاب مقدس به ما چندین دلیل کلیدی می دهد که چرا اینطور نیست. بله، چیزهای عجیب و غیر قابل توضیح اتفاق می افتند. اما دلیلی وجود ندارد که آنها را به آدمهای فضایی نسبت بدهیم. اگر دلیلی قابل تشخیص برای این وقایع وجود دارند، احتمالا دلایل روحانی هستند، و به احتمال قوی منشا شیطانی دارند.  منبع: www.gotqestions.org 


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 576 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر