چگونه کسی که شما اورا خدا می نامید، دم مرگش خودش خدا را می خواند واینکه کسی که صاحب همه قدرتهاست می گذارد مخلوقات به او صدمه بزنند واینکه چگونه خالق باشی و مخلوقات تو را بکشنند واینکه خدا باشی وخدا را صدا کنی ؟

سؤال شما نشان می دهد که مسئله تثلیث در ذات الهی و نیز انسان کامل و خدای کامل بودن عیسی مسیح برای شما مبهم است و این مسئله را نتوانسته اید متوجه شوید! البته گناه شما نیست، چون این امری است بسیار پیچیده که با عقل چند گرمی ما قابل تجزیه و تحلیل نیست و نیاز به مکاشفه الهی دارد و باید توجه داشته باشیم که این خدا است که خود را می تواند به ما مکاشفه کند وگرنه هیچ انسانی قادر به درک ذات لایتناهی خدا نیست.

عیسی مسیح در ضمن اینکه خدای کاملی بود، انسان کاملی نیز بود و با بودن یک انسان کامل بر روی صلیب از جانب ما انسانها فریاد می کند: " خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟" این را نیز در نظر بگیرید که گناه تمام بشر بر مسیح قرار گرفت و مسیح بر صلیب با برداشتن گناهان ما بر خود، چهره ای بسیار زشت پیدا کرد که خدای پدر روی خود را از او برگردانید و به این علت او بر صلیب این فریاد را کرد.

برای بنده، مانند شما محبت بی حد الهی برای بشر که حاضر شد پسر یگانه اش را بر روی صلیب فدا کند تا بشر را از وضعیت اسفبارش نجات بخشد، امری است حیرت آور و در عین حال تأسف بار برای بشر گناهکار، که چگونه با پسر خدا عمل کرد، وقتی او به جهان خاکی ما پای گذاشت و حاضر شد در ضعفهای بشری ما شریک شود و حتی مرگ بشر را نیز تجربه کند!!! این خدا واقعاً قابل ستایش و تمجید است. خدایی که حتی می تواند در مرگ بشر نیز شریک شود و با او در همه تجربیاتش شریک شود. واقعاً این خدا قابل پرستش و ستایش و لایق زیباترین سرود عاشقانه می باشد.

جهت روشن شدن مطالبی مانند تثلیث در ذات الهی و خدای کامل و انسان کامل بودن عیسی مسیح، شما را تشویق به مطالعه مقالات بسیار زیاد ما در این وب سایت می کنم.

شاد و پیروز باشید.

Apr/28/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر