چرا در عهد عتیق خشونت زیادی وجود دارد ولی در عهد جدید همه خشونت ها از بین می‌رود؟ مگر خدا تغییر می‌کند؟

در عهد عتیق خدا از طریق یک قوم و یک کشور عمل می کرد به اسم اسرائیل و این قوم نیاز به قوانین اجتماعی و سیاسی داشتند و به این خاطر در عهد عتیق جنگها وجود دارند ولی خدا همان خدای عهد جدید است فقط روش کار خدا در عهد عتیق فرق داشت چون در زمینه ای دیگر برای آمادگی برای آمدن مسیح موعود عمل می کرد. در عهد عتیق قوانین و پیغامها و اقدامات بیشتر برای یک کشور و ملت بود و این کشور پایگاهی بود برای خدا تا مسیح موعود را از آنجا به دنیا بیاورد و از این قوم نجات دهنده را وارد جهان گرداند. در عهد عتیق نیز خدا به همان صورت عهد جدید بسیار با محبت نیز هست و پر از رحمت و نیکوئیها معرفی شده است. خدا در همین عهد عتیق می فرماید: " من از مردن مرد شریر خوشحال نمی شوم." در همان عهد عتیق در امثال سلیمان نوشته شده است که اگر دشمن تو گرسنه باشد سیرش کن و اگر تشنه باشد سیرابش نما.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/23/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 739 بازدید 3  

نظرات کاربران

  • نظر امیر

    بسیار عالی. متشکرم از جواب عالی شما


ارسال نظر