چرا یهودیان مذهبی، مسیحی نمی شوند و حتی برخی به ستیز با اعتقادات ایمانداران مسیحی مشغول هستند؟ نه همه یهودیان (فقط کسانی که با حقیقت ستیز دارند)، تعدادی از ایشان بخصوص یهودیان ارتدکس به انکار عیسی مسیح مشعولند. بعضی از یهودیان همچون مسلمانان، مسییحی نمیشوند. البته ایمان بایست با رضایت باشد اما اینها دائم اهانت و انکار میکنن. در پاسخ به بعضی از یهودیانی که مسیح بودن عیسی را رد میکنند چه بگوییم؟ بعضی از یهودیان مذهبی نه فقط عیسی مسیح را توهین می کنند بلکه بر دین کهنه پافشاری می کنند و می گویند مسیحیت دین دروغین است!!! آیا ما باید پیام و دعوت به دین جدید را در میان یهودیان تبلیغ کنیم؟ بخصوص وقتی یهودیان به شدت مسیح را انکار و توهین می کنند؟ بعضی از یهودیان مذهبی معتقد هستن عیسی یک شیاد و دروغگو بوده و ما چه دفاعی کنیم؟ برخی از مسلمانان و یهودیان هر دو به روش خودشان به ستیز با مسیح مشغولند با این جماعت متعصب مسلمان و یهودی چه کنیم؟ بخصوص برخی از یهودیان که خیال میکنن چون زمانی قوم برگزیده خداوند بودن حالا همچنان دینشان برترین و خودشان سرور ایمانداران هستن؟ یهودیانی که ایمانشان آلوده شده، برگزیدگی را بیشتر در نژاد می دانند و غیر از یهود را شایسته نمی دانند؟ دلیل لجبازی اینان چیست و ما چه برخوردی داشته باشیم؟

کتابهای بسیار مفیدی در پاسخ به یهودیان نوشته شده است که دو کتاب از این سری کتابها با این عناوین می باشند:

1- کتاب خائن (که توسط یک یهودی ارتدوکس که با مراجعه به پیشگویی های کتاب مقدس و بررسی آنها به عیسی مسیح ایمان آورد.)

2- کتاب مسیح (که نویسنده کتاب، تمام پیشگوییهای عهد عتیق که تعداد آنها بسیار زیاد است و در عهد جدید در مسیح جامه عمل پوشیده را در این کتاب قید کرده).

در ضمن جهت اطلاع شما، بسیاری از یهودیان دیندار و ارتدوکس در حال حاضر وجود دارند که به خداوندمان عیسی مسیح به عنوان ماشیح موعود ایمان آورده اند که به این گروه یهودیان مسیحایی می گویند که به انگلیسی همان Messianic Jews می باشند. در سالهای اخیر هزاران یهودی ارتدوکس و متعصب از طریق این مسیحیان یهودی نژاد به ماشیح موعود ایمان آورده اند.

بهترین راه برای برخورد با چنین افرادی، دادن عهد جدید به دست ایشان است. در ضمن اینکه کتاب را به ایشان می دهید از آنها تقاضا کنید که حتماً آن را با دعا مطالعه کنند و از همان یهوه خدایی که در عهد عتیق خود را بر موسی آشکار ساخت بطلبند تا آنها را به راستی و حقیقت مطلق هدایت کند.

در رابطه با مسلمانان، مقالات بسیاری در وب سایتمان موجود است که شما را تشویق به ارائه دلایلمان در این وب سایت به مسلمانان می نمایم.

موفق باشید.

Feb/09/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر